Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017
2017/10/20, 12:27:40

Zmiany w ostatnim tygodniu

grupa prowadzący przedmiot rodzaj
zajęć
zmiana
informatyka: III rok sp. Tester programista gr. 1 dr inż. Łukasz Kuszner Algorytmy numeryczne laboratorium dnia WTO -> PON;sali 29 -> 109;
seminarium lic. matematyka dr Ewa Kozłowska-Walania Seminarium licencjackie seminarium dnia PIA -> CZW;godziny 14 -> 15;sali 327 -> 52;
seminarium lic. matematyka dr hab. prof. UG Witold Rosicki Seminarium licencjackie seminarium dnia WTO -> SRO;godziny 8 -> 14;sali 122 -> 47;
informatyka: I rok gr. 2 mgr Adam Kostulak Wstęp do programowania ćwiczenia dnia WTO -> PON;godziny 14 -> 16;sali 309 -> 29;
informatyka: I rok gr. 5 mgr Adam Kostulak Wstęp do programowania ćwiczenia sali 311 -> 39;