Plany zajęć studiów niestacjonarnych
Uwaga: Nowy podział na grupy audytoryjne
Podział na grupy laboratoryjne bez zmian.
Proszę zapoznać sie z nowym podziałem na grupy zajęciowe:
Podział lektoratów znajdą Państwo w swoim portalu studenta.

Semestr letni rok akademicki 2017/2018, studia I i II stopnia

luty 2018 24/25
marzec 2018 3/4 17/18 24/25
kwiecień 2018 7/8 14/15 zmiany 28/29
maj 2018 12/13 19 26/27
czerwiec 2018 2 9/10
Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).